Publishing is Coding: Change My Mind

+ N

Forgren

Alt innholdet er lisensiert Licencia Editorial Abierta y Libre (LEAL). Du kan lese den her.

“Licencia Editorial Abierta y Libre” betyr “Åpen og fri publiseringslisens.” “LEAL” er akronymet, men det betyr også ”loyal” på spansk.

Med LEAL kan du fritt bruke, kopiere, endre, dele eller selge alt dette innholdet i henhold til følgende vilkår:

Nå kan du forgreine dette tøvet: